Deklaracja niepodległości

Pierdolę. Nie robię.

I za moim nieobecnym przyjacielem cytatomotto: „chujdupacipa”.