39

„Masy ludowe bowiem są zawsze opanowywane przez demagogów bez skrupułów, którzy, schlebiając najgorszym instynktom ludzkim, dążą do jednego jedynego celu: własnego wywyższenia się. Jak najwięcej dobrego dla ludu – ale bez ludu” – Stanisław Grabski