40

Film o Prowincji [u nas może „Zmruż oczy” miało zbliżony odcień, ale ta polskofilmowozanussiowa dydaktyka-skraktyka, pfrrr].

Warto.